Hvordan defineres båtens lengde?

Lengde defineres som skrogets lengde (LH) etter NS-EN ISO 8666 Mindre fartøy – Hoveddata. Skroglengde er distansen mellom to vertikale linjer som skjærer gjennom den fremste og den akterste del av skroget når fartøyet er i korrekt trim på vannet, jfr. vannlinjen. Det er ikke noe i veien for at fremste eller akterste del av skroget kan befinne seg under vann.

Skrogets lengde (LH) inkluderer alle strukturelle og faste bestanddeler av fartøyet, så som tre, plastikk eller metallbauger eller akterender.

Lengden ekskluderer deler som kan demonteres uten å forårsake skade eller påvirke fartøyets strukturelle intakthet, for eksempel rigg, baugspyd, pulpitt i begge ender av fartøyet, beslag på akter- og forstevn, ror, hekkaggregater, utenbordsmotorer med monteringsbraketter, plater og lignende, dykkerplattformer, badeplattformer, fendere og plankeganger.

Lengden ekskluderer ikke avtakbare deler av skroget som fungerer som hydrostatisk eller dynamisk støtte når fartøyet ligger i ro eller er underveis.

Maritime og Nautiske Gjenstander