Sjøveisregler- de meget viktige temaene til båtførerprøven

Sjømerker, Styringsregler, Manøvreringsregler, Lanterneregler, Signalregler, Lyd, lys, flagg og morse.

er alle regler som hører til under SJØVEISREGLENE
(Rules of the road at sea  på Engelsk)

Jeg gir her eksempler på noen av disse nedenfor.
Denne første, SJØMERKESYSTEMET, kan lastes ned  fra Sjøfartsdirektoratets internett sider: ”Vis sjøvett” i A4 format som er litt lettere å lese.

De påfølgende kategorier er Særdeles Viktige Emner.
Disse må pugges!

Har du mer enn 2 feil i disse kategoriene, så blir det stryk, uansett om du er innen mindre enn 20% feil eller minst 80% riktig regelen.

Følgende er kunnskap båtføreren absolutt må ha for å kunne føre en båt med minimum av sikkerhet. Spørsmål om denne kunnskapen vil bli vektlagt mer enn andre emner når prøven har blitt obligatorisk.

Pensum til Båtførerprøven

sjømerker

 

 

Sjøveisreglene er internasjonale regler
som gjelder for alle som ferdes i båt.
Et vesentlig element i Sjøveisreglene er
prinsippene for styring og seilas:
Vikeregler for motorbåter
Hold til styrbord (høyre) for møtende båt. Når to motorbåterstyrer mot hverandre, skalbegge i god tid vike markert til styrbord.
Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.
tobåtermotsattkurs
Vik for båter fra styrbord
Når to motorbåter styrer kurser
som skjærer hverandre og det er
fare for sammenstøt, skal den
som kommer fra babord vike
for den som kommer fra styrbord.
 frastyrbord
Motorbåt viker for seilbåt
Når en motorbåt og en seilbåt
styrer slik at det er fare for
sammenstøt, skal motorbåten vike.
 seilmotor
 Vikeregler mellom seilbåter (Husk vindretning!)
Seilbåt med vinden inn fra
babord viker for seilbåt med
vinden inn fra styrbord

Når to seilbåter får vinden inn
forskjellig side, skal den
som får vinden inn fra babord
side vike for den med vinden
inn fra styrbord.
 seilbabord
Lobåt viker for lebåt
Når to seilbåter har vinden
inn fra samme side, skal båten
som er “nærmest”  vinden vike
for den andre. Ta ikke vinden
fra andre seilere!
 loforle
Andre vikeregler:
Innhentende båt viker for
båt som blir innhentet.En båt som tar igjen en annen
båt, skal vike for den som blir
tatt igjen. Dette gjelder også for
en seilbåt som tar igjen en
motorbåt. Hvis du må forbi, velg
den siden som er lengstbort fra
annen trafikk eller land, velg den
siden som er lengst bort fra annen
trafikk eller land.Er du i tvil om du
er innhentende eller ikke, skal du
gå ut ifra at du er det.
 innhentende
 • Hold til styrbord i trange led.
 • En båt som seiler i en trang led
 • eller et trangt løp skal holde til
 • styrbord, så nær ledens eller
 • løpets yttergrense som mulig,
 • når det lar seg gjøre uten fare.
 trangelei
Hold god avstand til båter som ikke
kan manøvrere normalt.Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter
som fisker, som ikke er under kommando, eller
som har begrenset evne til å manøvrere.En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for
en hvilken som helst annen båt som går i trang
led eller et trangt løp.
fiskebåtTråler
dykkerikkeunderkommando
begrenset evne
Hold god avstandtil nyttetrafikk.Lystfartøy og åpne båter som
drives frem med årer, seil eller
maskin, skal mest mulig holde
av veien for større fartøy,rutegående
ferger og annen nyttetrafikk, når de
passerer et trangt farvann, en sterkt
beferdet lei eller et havneområde.
 nyttefartøy

 

Lanterner og dagsignaler

Lanternene skal være tent ifra solnedgang til soloppgang. Under nedsatt sikt, og ellers når kapteinen finner det nødvendig.

Foreskrevne dagsignaler skal føres ifra soloppgang til solnedgang.

lanterner2

 •   Lanterneføring
 •  1 Maskindrevet fartøy under 50 meter
  2 Maskindrevet fartøy over 50 meter
   
 •  3a Alle typer fartøy sett fra akter.
   3b Båt under 50 meters lengde til ankers
    3c Båt under 7 meters lengde,
    maks. 7  knops fart. (Rundtlysende) 
 •  4 Seilbåt sett fra styrbord 
 •  5 Maskindrevet fartøy under 50 meters lengde sett fra styrbord side.
 •   6 Maskindrevet fartøy under 50 meters lengde sett fra babord side.
 •   7 Maskindrevet fartøy over 50 meters lengde sett rett forfra
 •   8 Fartøy over 50 meters lengde som ligger til ankers.
 •  9 Seilbåt sett fra babord side.
 • I regel 21, Definisjoner beskrives ulike lanternetyper:
  a) topplanterne (alltid hvit), b) sidelanterne (rød på babord, grønn på styrbord side), c) akterlanterne (alltid hvit). Hver lanternetype har sin lysvinkel. Alle har imidlertid minst en av sine begrensninger 22,5° aktenfor tvers. Dette er lett å huske, og ut fra denne vinkelen kan vi regne ut total lysvinkel for hver av lanternetypene:
 • a) topplanterne: 180° + 22,5° + 22,5° = 225°
 • b) sidelanterne: 90° + 22,5° = 112,5°
 • c) akterlanterne: 180° – 22,5° – 22,5° = 135°

Faste Sjømerker fra venstre til høyre:
Jernstang m/ peker,  Jernstang m/ toppmerke,
Jernsøyle m/peker, Båke, Varde, Båke m/ toppmerke

fastemerker

 Følgende lyskarakteristikk gjelder både for fyrlykter og faste & flytende sjømerkerfyrkarakterer

 

 KARTSYMBOLER

grunnerluftspenn

 Fyrlys- sektorer

Fyrlyktene langs leia (de med orange hatt) kalles både for LEDLYKTER og FYRLYKTER.  Disse er spesielt egnet for å sikre en trygg seilas langs kysten. De har sektorer som vises i kartet som i virkeligheten med: RØD, GRØNN og HVIT sektor. Rød og grønn sektor indikerer urent farvann og hvit sektor er trygg sektor (hvit sektor vises i kartet som gul!)

sektorinndeling i sjøkart

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Maritime og Nautiske Gjenstander