Båtførerkursene

batforerunderv 001Sailboat1Kursavgiften for båtførerkurs er
kr 1950,-  i 2017
Inkluderer, kartkopi, lån av utstyr,  blyant m/ viskelær, notatpapir.

Norsk Tests Priser 2017
fra 1 feb. 2015 skal alle disse avgiftene betales i Norsk Tests nettbutikk se: www.norsk test.no
Kandidatene laster selv opp bilde.

 

Nye retningslinjer for BÅTFØRERPRØVEN gjeldene fra 24.06.2016

De viktigste prisene for 2017, er som følger:

Teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis kr 704,-

Ny eksamen (kontinuasjon) Båtførerprøven kr. 371,-

Utstedelse av båtførerbevis ved erstatning kr 397,-

Ved avleggelse av teoretisk prøve og utstedelse av båtførerbevis i utlandet, kan det bli avkrevd et tillegg på inntil kr 288,-.

Se forøvrig : https://båtførerregisteret.no

Har du strøket og vil også ta selve kurset om igjen?
Be om spesial kursavgift- tilbud!


Forkunnskaper:
Det er ingen krav for å delta på kurset eller å ta prøven, men Sjøfartsdirektoratet har satt krav om 
fylte 14 år for å ta prøven  og 16 år for utstedelse av båtførerbevis.

Deltakere 14 år som deltar på kurs og består prøven, får ved fylte 16 år utstedt båtførerbevis.
Før fylte 16 år er det ikke lov å føre båter som går raskere enn:
10 knop, eller som har større motor enn 10 hk, eller er lengre enn 8 meter

Eksamen:
Eksamen avlegges som automatisert test på internett i klasserommet.  N.B. Norsk Test anbefaler å bruke nettleserne: Internet Explorer eller Firefox for PC, og kun bruk av Firefox for MAC pc’er.
Safari,  Google Chrome og de andre nettleserne virker ikke helt korrekt på Båtførerprøven!

For å melde deg på en av disse kursene, klikker du på “kursarrangør eller telefonnummer”, og sender e-post kurs@skipperen.no, eller ringer telefonnummeret som er angitt.

Påmelding – Avmelding

Påmelding er bindende dersom skriftlig avmelding ikke er mottatt senest 10 dager før kursstart. Avmelding etter denne fristen medfører full betalingsplikt. Påmelding senere enn 10 dager før kursstart er alltid bindende. Dette betyr at skolen ikke refunderer innbetalt kursavgift og heller ikke frafaller krav om slik avgift, dersom man velger å ikke starte på kurs eller velger å avbryte påbegynt kurs. Man kan imidlertid starte opp igjen på et senere kurs innen 12 måneder uten annen tilleggskostnad enn eventuell generell prisjustering av kursavgiften. 

Pensum til Båtførerprøven

Det tas forbehold om at kurset får tilstrekkelig antall deltakere
at det er ledig plass på kurset feil i opplysningene som er gitt
For tilbudspriser på kursmateriell klikk her:
Båtfører- kursutstyrspakken

Vil du lære mer eller forberede deg til prøven? Se: https://båtførerregisteret.no

Les også:
Sjømerkesystemet- Styringsregler-  Meget Viktige Temaer til Båtførerprøven- Lanterneføring- Faste sjømerker- Kartsymboler- Lyskarakterer- Fyrlys sektorer

og

Internasjonale signalflagg, Fonetisk alfabet,  Morsekode
ICC- Internationalt Båtførersertifikat

Kurskalenderen høst 2016

 

Dato Kurstype Arrangør Telefon Sted Status Foreleser Kommentarer:

 

Kurs med påfølgende eksamen.

01.04-02.04  Båtfører  Tekna UiS Påmeldinger  SGY

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Maritime og Nautiske Gjenstander